Døgnvagt 70 22 16 20

Kvalitetspolitik

Ved at følge principperne i ISO 9001:2015 forpligter FKSSlamson A/S sig til at fremme anvendelse af risikobaseret tankegang, holde fokus på at kundetilfredsheden styrkes og opretholdes – samt løbende at forbedre kvalitetsledelsessystemet.

Ud fra den overordnede kvalitetspolitik har vi specielt fokus på den kontinuerlige forbedring af vores ledelsessystem – herunder træning, uddannelse og fastholdelse af medarbejdere, således medarbejdere er i stand til at udføre de opgaver, som de er ansvarlige for –  i den rette kvalitet og til kunders tilfredshed.

Vi vil løbende optimere vores vognpark og udstyr i bilerne, således der sker en forbedring og optimering af processer – dette for at reducere omkostninger og tidsforbrug.

Med udgangspunkt i ovenstående kvalitetspolitik har FKSSlamson A/S nedenstående målsætninger

 • Kortlægge og håndtere reklamationer
 • Sikre at kundekrav bliver overholdt
 • Revidere vore kvalitetsmål én gang årligt
 • Vedligeholde vort kvalitetsledelsessystem så det til enhver tid modsvarer de krav der stilles i vor branche
 • Sikre at vore interessenter er informeret om vores kvalitetspolitik
 • Forpligte os til at overholde de til enhver tid gældende love og myndighedskrav
 • Kontinuerligt styrke kvalitetsbevidstheden blandt medarbejderne gennem information – både gennem D4 og på informationstavler
 • Kortlægge kundetilfredshed minimum én gang årligt

Miljøpolitik

Ved at følge principperne i ISO 14001:2015 forpligter FKSSlamson A/S sig til at føre en grøn linje hvilket betyder, at vi såfremt det er muligt altid bruger miljøvenlige produkter/materialer i vores virksomhed, hvorved vi beskytter miljøet og forebygger forurening.

Med udgangspunkt i ovenstående miljøpolitik har FKSSlamson A/S nedenstående målsætninger

Vi vil

 • Kortlægge og håndtere miljøpåvirkninger optimalt og derved minimere ressource anvendelser
 • Beskytte det omgivne miljø mod evt. skadelige virkninger fra vore aktiviteter
 • Fokusere på forbruget af diesel, el, vand, varme osv., samt mængden af affald for til stadighed at reducere disse
 • Revidere vore miljømål én gang årligt
 • Vedligeholde vort miljøsystem så det til enhver tid modsvarer de krav de stilles i vor branche
 • Sikre at interessenter er informeret om vore miljøkrav/-præstationer
 • Forpligte os til at overholde de til enhver tid gældende love og regler på miljøområdet
 • Kontinuerligt styrke miljøbevidstheden blandt medarbejderne gennem information – både gennem D4 og på informationstavler

Arbejdsmiljøpolitik

Ved at følge principperne i ISO 45001:2018 forpligter FKSSlamson A/S sig til at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for at forebygge arbejdsrelaterede skader og sygdom. Vi vil føre en aktiv arbejdsmiljøpolitik, hvilket betyder, at vi altid vil forholde os til arbejdsmiljølovgivningen.

Med udgangspunkt i ovenstående arbejdsmiljøpolitik har FKSSlamson A/S nedenstående målsætninger

Vi vil:

 • Kortlægge og håndtere vores sygefravær og derved at forsøge, at minimere fraværet
 • Forpligte os til at lave løbende forbedringer på arbejdsmiljøet, således vi til stadighed har fokus på arbejdsmiljøproblemer som støj, bevægeapparat, indeklimabelastninger og ulykkesrisici.
 • Forpligte os til at forebygge ulykker og nærved ulykker – ved at kortlægge og håndtere opstående hændelser
 • Forpligte os til at fjerne farer og reducere arbejdsmiljørisici.
 • Revidere vore arbejdsmiljømål én gang årligt
 • Forpligte os til at konsultere og inddrage arbejdstagere og eventuelle arbejdsmiljø repræsentanter. Sikre at vores medarbejdere og samarbejdspartnere er informeret om vore arbejdsmiljøkrav/-præstationer
 • Forpligte os til at overholde de til enhver tid gældende love og regler på arbejdsmiljøområdet
 • Øge vores muligheder for at kunne tiltrække – og fastholde – de mest velkvalificerede medarbejdere
 • Tilstræbe høj medarbejdertilfredshed

FKSSlamson er en af Danmarks største og førende specialister indenfor kloakservice med ekspertise i slamsugning, tv-inspektion og reparationer for både erhverv og private

Kloakservice over hele Danmark

              

virksomheder, offentlige og private

Over 60 års erfaring

              

med kloakservice

Over 230 medarbejdere

              

der står sammen i tykt og tyndt

Kloakservice over hele Danmark

              

virksomheder, offentlige og private

Over 60 års erfaring

              

med kloakservice

Over 230 medarbejdere

              

der står sammen i tykt og tyndt

Kontakt os

             

Marius Pedersen A/S

Division FKSSlamson

CVR: 49979517

Teknikvej 36 - 5260 Odense S

Tlf.: 70 22 16 20

Åbningstider:

Mandag – torsdag 07.00-16.00

Fredag 07.00-15.00.

Døgnvagt

             

Aalborg tlf. 98 10 00 03

Bolderslev / Aabenraa tlf. 74 64 62 47

Fredericia / Middelfart tlf. 75 94 19 22

Gredstedbro / Esbjerg tlf. 75 43 26 67

Hedensted / Løsning tlf.: 75 89 32 55

Hvidovre tlf. 36 77 60 00

Møn/Stege tlf. 55 81 63 26

Nakskov tlf. 54 92 01 71

Odense tlf. 70 22 16 20 

Randers / Silkeborg / Skive tlf. 86 44 88 66

Svendborg tlf. 23 84 55 48

Sønderborg tlf. 74 41 56 80

 

Følg os på