Døgnvagt 70 22 16 20

Kvalitetspolitik

Ved at følge principperne i ISO 9001:2015 forpligter FKSSlamson A/S sig til at fremme anvendelse af risikobaseret tankegang, holde fokus på at kundetilfredsheden styrkes og opretholdes – samt løbende at forbedre kvalitetsledelsessystemet.

Ud fra den overordnede kvalitetspolitik har vi specielt fokus på den kontinuerlige forbedring af vores ledelsessystem – herunder træning, uddannelse og fastholdelse af medarbejdere, således medarbejdere er i stand til at udføre de opgaver, som de er ansvarlige for –  i den rette kvalitet og til kunders tilfredshed.

Vi vil løbende optimere vores vognpark og udstyr i bilerne, således der sker en forbedring og optimering af processer – dette for at reducere omkostninger og tidsforbrug.

 

Med udgangspunkt i ovenstående kvalitetspolitik har FKSSlamson A/S nedenstående målsætninger

 

 • Kortlægge og håndtere reklamationer
 • Sikre at kundekrav bliver overholdt
 • Revidere vore kvalitetsmål én gang årligt
 • Vedligeholde vort kvalitetsledelsessystem så det til enhver tid modsvarer de krav der stilles i vor branche
 • Sikre at vore interessenter er informeret om vores kvalitetspolitik
 • Forpligte os til at overholde de til enhver tid gældende love og myndighedskrav
 • Kontinuerligt styrke kvalitetsbevidstheden blandt medarbejderne gennem information – både gennem D4 og på informationstavler
 • Kortlægge kundetilfredshed minimum én gang årligt

Miljøpolitik

Ved at følge principperne i ISO 14001:2004 forpligter FKSSlamson A/S sig til at føre en grøn linje hvilket betyder, at vi såfremt det er muligt altid bruger miljøvenlige produkter/materialer i vores virksomhed, hvorved vi beskytter miljøet og forebygger forurening.

Med udgangspunkt i ovenstående miljøpolitik har FKSSlamson A/S nedenstående målsætninger

Vi vil

 • Kortlægge og håndtere miljøpåvirkninger optimalt og derved minimere ressource anvendelser
 • Beskytte det omgivne miljø mod evt. skadelige virkninger fra vore aktiviteter
 • Fokusere på forbruget af diesel, el, vand, varme osv., samt mængden af affald for til stadighed at reducere disse
 • Revidere vore miljømål én gang årligt
 • Vedligeholde vort miljøsystem så det til enhver tid modsvarer de krav de stilles i vor branche
 • Sikre at interessenter er informeret om vore miljøkrav/-præstationer
 • Forpligte os til at overholde de til enhver tid gældende love og regler på miljøområdet
 • Kontinuerligt styrke miljøbevidstheden blandt medarbejderne gennem information – både gennem D4 og på informationstavler

Arbejdsmiljøpolitik

Ved at følge principperne i OHSAS 18001:2008 forpligter FKSSlamson A/S sig til at føre en aktiv arbejdsmiljøpolitik, hvilket betyder, at vi altid vil forholde os til arbejdsmiljølovgivningen.

Med udgangspunkt i ovenstående arbejdsmiljøpolitik har FKSSlamson A/S nedenstående målsætninger:

Vi vil:

 • Kortlægge og håndtere vores sygefravær og derved at forsøge, at minimere fraværet
 • Behandle alle henvendelser vedrørende arbejdsmiljø positivt
 • Vi vil lave løbende forbedringer på arbejdsmiljøet, således vi til stadighed har fokus på arbejdsmiljøproblemer som støj, bevægeapparat, indeklimabelastninger og ulykkesrisici.
 • Forpligte os til at forebygge ulykker og nærved ulykker – ved at kortlægge og håndtere opstående hændelser
 • Revidere vore arbejdsmiljømål én gang årligt
 • Vedligeholde vort arbejdsmiljøledelsessystem så det til enhver tid modsvarer de krav der stilles i vor branche
 • Sikre at vore medarbejdere og samarbejdspartnere er informeret om vore arbejdsmiljøkrav/-præstationer
 • Forpligte os til at overholde de til enhver tid gældende love og regler på arbejdsmiljøområdet
 • Øge vores muligheder for at kunne tiltrække – og fastholde – de mest velkvalificerede medarbejdere
 • Tilstræbe høj medarbejdertilfredshed

FKSSlamson er en af Danmarks største og førende specialister indenfor kloakservice med ekspertise i slamsugning, tv-inspektion og reparationer for både erhverv og private

Kloakservice over hele Danmark

              

virksomheder, offentlige og private

Over 60 års erfaring

              

med kloakservice

Over 170 medarbejdere

              

der står sammen i tykt og tyndt

Kontakt os

             

FKSSlamson

CVR: 12510675

Teknikvej 36 - 5260 Odense S

Tlf.: 70 22 16 20

Åbningstider:

Mandag – torsdag 07.00-16.00

Fredag 07.00-15.00.

Døgnvagt

             

Aalborg tlf. 98 10 00 03

Bolderslev / Aabenraa tlf. 74 64 62 47

Fredericia / Middelfart tlf. 75 94 19 22

Gredstedbro / Esbjerg tlf. 75 43 26 67

Hedensted / Løsning tlf.: 60 49 03 66

Hvidovre tlf. 36 77 60 00

Odense tlf. 70 22 16 20 

Randers / Silkeborg tlf. 86 44 88 66

Skive tlf. 25 38 65 40

Svendborg tlf. 23 84 55 48

Følg os på