Døgnvagt 70 22 16 20

Code of Conduct

Baggrunden for denne Code of Conduct er at sikre, at vores forretning er etisk ansvarlig. Derudover sikres medarbejdere, kunder og leverandører en fair behandling, samtidig med at det gør firmaet til en attraktiv aktør på markedet. FKSSlamson A/S´s Code of Conduct er tilgængelig for leverandører og kunder og kan udleveres ved forespørgsel.

Menneskerettigheder og arbejdsprincipper

 • Alle medarbejdere i FKSSlamson A/S skal overholde de aktuelle og gældende love. I tilfælde hvor hverken lovgivning eller regler styrer den personlige adfærd, skal alle medarbejdere udvise sund dømmekraft og rettidig omhu.
 • FKSSlamson A/S respekterer de internationale menneskerettigheder.
 • FKSSlamson A/S accepterer ikke nogen form for psykisk eller fysisk afstraffelse, trussel om afstraffelse, diskriminering, mobning på arbejdspladsen, chikane af seksuel eller anden karakter, tvangsarbejde eller andre former for ufrivilligt arbejde.
 • FKSSlamson A/S accepterer under ingen omstændigheder børnearbejde. Ansatte skal være over 15 år gamle.
 • Medarbejdere i FKSSlamson A/S må ikke være under påvirkning af alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden.

Arbejdsmiljø

 • FKSSlamson A/S vil sikre ordentlige arbejdsforhold for sine medarbejdere – og respekterer organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling.
 • De projekter, som FKSSlamson A/S deltager i, skal være kendetegnet ved et sikkert, sundt og hygiejnisk arbejdsmiljø.
 • FKSSlamson A/S arbejder målrettet mod, at antallet af arbejdsulykker og personskader reduceres til et minimum.

Miljø

 • FKSSlamson A/S tilstræber i alle sine arbejdsgange at skabe optimale forudsætninger for at minimere miljøpåvirkningen.
 • FKSSlamson A/S stræber efter konstant at reducere klimapåvirkninger – primært med fokus på forbrug af vand og el.
 • FKSSlamson A/S vil reducere brugen af skadelige stoffer, samt sikre at håndtering af affald sker på en sikker og miljøvenlig måde.

Kunde- og leverandørforhold

 • FKSSlamson A/S vil sikre, at vores leverandører, kunder og forretningspartnere er bekendte med denne Code of Conduct.
 • FKSSlamson A/S lever op til aftalte standarder for kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø hos kunden.
 • FKSSlamson A/S beskytter kundens fortrolige oplysninger og relevante data beskyttes.
 • FKSSlamson A/S behandler reklamationer effektivt og anses som et værdifuldt bidrag til at sikre en høj kundetilfredshed.

Korruption og bestikkelse

 • FKSSlamson A/S er modstander af enhver form for korruption eller bestikkelse.
 • FKSSlamson A/S konkurrerer om forretningsopgaver på retfærdige vilkår og udelukkende på baggrund af de positive egenskaber i vores ydelser.
 • Det er ikke tilladt at modtage gaver eller andre gratis ydelser fra forretningspartnere – medmindre det er sædvane i det pågældende miljø, er af begrænset værdi eller har et forretningsmæssigt formål

FKSSlamson er en af Danmarks største og førende specialister indenfor kloakservice med ekspertise i slamsugning, tv-inspektion og reparationer for både erhverv og private

Kloakservice over hele Danmark

              

virksomheder, offentlige og private

Over 60 års erfaring

              

med kloakservice

Over 230 medarbejdere

              

der står sammen i tykt og tyndt

Kontakt os

             

Marius Pedersen A/S

Division FKSSlamson

CVR: 49979517

Teknikvej 36 - 5260 Odense S

Tlf.: 70 22 16 20

Åbningstider:

Mandag – torsdag 07.00-16.00

Fredag 07.00-15.00.

Døgnvagt

             

Aalborg tlf. 98 10 00 03

Bolderslev / Aabenraa tlf. 74 64 62 47

Fredericia / Middelfart tlf. 75 94 19 22

Gredstedbro / Esbjerg tlf. 75 43 26 67

Hedensted / Løsning tlf.: 75 89 32 55

Hvidovre tlf. 36 77 60 00

Møn/Stege tlf. 55 81 63 26

Nakskov tlf. 54 92 01 71

Odense tlf. 70 22 16 20 

Randers / Silkeborg tlf. 86 44 88 66

Skive tlf. 25 38 65 40

Svendborg tlf. 23 84 55 48

Sønderborg tlf. 74 41 56 80

 

Følg os på