FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Døgnvagt Fyn: 70 22 16 20Fredericia: 22 70 87 00Randers: 86 44 88 66
Se flere lokationer

Var der bemærkninger på din tømningsattest?

I de fleste områder, hvor vi tømmer bundfældningstanken, vil der blive afleveret en tømningsattest. Af denne attest fremgår det, hvornår vi har besøgt den enkelte adresse, hvad der er foretaget og om der var nogen ekstra bemærkninger til tanken.

Du skal være opmærksom på, at ordlyden på attesten kan variere fra område til område.

Nedenfor er der en liste over de fejl, der kan være nævnt på tømningsattesten – og et bud på, hvordan fejlene kan undgås ved næste tømning.

Mulige fejl-typer på din tømningsattest kan være:

Fejl: Dæksel vejer over x kg (vægten varierer mellem de enkelte forsyninger)

Kommentar: Din tank er tømt, men dækslet må i henhold til de arbejdsmiljøregler, entreprenøren arbejder efter, ikke veje over x kg. Se tømningsregulativ fra din forsyning, på deres hjemmeside.

Et traditionelt betondæksel kan f.eks. udskiftes med et genbrugs-plastdæksel, som oftest fås i samme tykkelse og diameter som det nuværende betondæksel. Dækslet bedes udskiftet inden næste års tømning.

Fejl: Dæksel er defekt

Kommentar: Dækslet skal udskiftes eller repareres. Det kan evt. udskiftes med et dæksel som nævnt i den foregående fejl-type. Dækslet bedes udskiftet inden næste tømning.

Fejl: Dæksel sidder fast

Kommentar: Din tank er ikke blevet tømt. Du skal inden næste tømning have løsnet dækslet, så entreprenøren kan komme til.

Fejl: Genstand i tank. Tank kan ikke tømmes helt

Kommentar: Der har været problemer med tømningen, da man er stødt på et eller flere fremmed legemer i din tank. Du bedes fjerne genstanden inden næste tømning, eventuelt ved bestilling af slamsuger.

Forskellige fejl:

  • Tank er i dårlig stand
  • Af- eller tilløbsrør (T-stykke) mangler
  • Af- eller tilløbsrør (T-stykke) er defekt
  • Skilleplader er defekte
  • Vand løber retur fra udløbsledningen
  • Ingen bund i tank
  • Indtrængende grundvand
  • Skilleplader er defekte

Kommentar: Disse fejl betyder, at tanken ikke fungerer i overensstemmelse med gældende lovkrav. Det er dit ansvar som ejer, at bundfældningstanken opfylder lovens krav.

T-stykker af beton og skillevægge kan korrodere/tære med tiden i det hårde miljø, det befinder sig i. T-stykket bør udskiftes hurtigst muligt efter konstateringen, da du ellers risikerer, at tankens indehold løber ud i ledningerne og laver en forstoppelse.

Fejl kan kun udbedres af en autoriseret kloakmester.

Fejl: Dæksel/tank er ikke tilgængelig

Kommentar: Det har ikke været muligt at finde din tank/dæksel, så din tank er ikke blevet tømt. Du bedes venligst synliggøre, hvor din tank er til næste gang entreprenøren kommer, og/eller kontakt entreprenøren angående din placering af tank.

Fejl: Adgangsvej er ikke farbar eller Adgangsvej spærret

Kommentar: Det har ikke været muligt for entreprenøren at køre frem til en position, hvorfra bundfældningstanken kan tømmes. Det kan skyldes forhindringer på eller ved vejen (fx beplantning) eller det kan skyldes vejens tilstand.

Fejl: Dæksel spærret af forhindringer eller Dæksel ikke frilagt

Kommentar: Der må ikke være beplantning eller placeret affald, biler eller campingvogne over dækslet. Dækslet skal ligge fri af perlesten, grus, jord eller græs, så det kan ses og løftes op uden brug af skovl eller lignende.