FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Døgnvagt Fyn: 70 22 16 20Fredericia: 22 70 87 00Randers: 86 44 88 66
Se flere lokationer

Tømningsordninger

Erfaring, ekspertise og nyeste teknologi – effektiv tømningsordning

Hos FKSSlamson A/S har vi oparbejdet en stor ekspertise, når det handler om tømning af bundfældningstanke. Opgaverne udføres af erfarne medarbejdere, der har adgang til den nyeste teknologi. Erfaringen styrkes løbende med de tømninger af over 65.000 bundfældningstanke, vi udfører hvert år rundt i hele landet. Tømningerne udføres i tæt samarbejde med de lokale forsyningsselskaber.

I vores tømningsordning indgår i dag:

  • Mere end 15 KSA’er (Kombineret Slamsuger- og Afvandingsanlæg)
  • 8 slamsugervogne af forskellig opbygning og størrelse

KSA’erne er mobile afvandingssystemer, hvor slam og vand skilles. Det afvandede slam (ca. 18-20% tørstof) transporterer vi enten til opbevaring i godkendt plansilo eller til kommunale renseanlæg.

Alle vores lastbiler er udstyret med computere og printere – blandt andet med tømningssystemet Envitrix eller SpetikGIS, der registrerer alle bilens aktiviteter. Det giver kunden, forsyningen, vores chauffører og FKSSlamson’s administration mulighed for hele tiden at få en aktuel status på opgaven.

Hvorfor har vi en tømningsordning?