FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Døgnvagt Fyn: 70 22 16 20Fredericia: 22 70 87 00Randers: 86 44 88 66
Se flere lokationer

Tømningsmetoder

Den mest miljørigtige måde

Det er et krav fra vores forsyninger, at tankene bliver tømt på den mest miljørigtige måde. Derfor bliver langt størstedelen af de tømninger, vi foretager, udført med en KSA (Kombineret Slamsuger- og Afvandingsanlæg).

KSA-systemet afvander slam fra bundfældningstanke til en tør slammasse på ca. 18-20% TS. Det sker ved en proces, der adskiller slam og vand. Processen foregår i selve bilen. Når tankens indhold er afvandet, ledes det PH-neutrale rejektvand tilbage i tanken. Det sikrer, at tanken straks efter tømning fungerer optimalt.

Når tanken genfyldes med rejektvand, undgår du at bruge kostbare vandressourcer, og landevejstransporten minimeres. Det betyder, at borgeren med denne løsning får adgang til den billigste metode

Kernen i slamafvanding er at få separeret tørstof og vand fra hinanden.

I de fire tegninger kan du se, hvordan en KSA fungerer. Klik på tegningerne for at se dem i stor størrelse.

Få mere at vide om en tømningsordning