FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Døgnvagt Fyn: 70 22 16 20Fredericia: 22 70 87 00Randers: 86 44 88 66
Se flere lokationer

Problemer med dit anlæg – og løsninger

Kloakken er stoppet?

Hvis kloakken er stoppet, kan du først prøve at undersøge din septiktank.

Løft dækslet af tanken. Er tanken fyldt op, så t-stykkerne (normalt) eller skillerum er synlige, fungerer tanken som den skal. Problemet ligger i kloakledningerne mellem hus og tank. De bør spules/renses. Vi vil anbefale, at ledningerne spules.

T-stykker/skillerum ikke synlige

Er T-stykkerne/skillerum ikke synlige/dækket af vand, er det ledningerne mellem tank og dræn eller drænsystemet, der er problemet. Vi vil anbefale, at disse ledninger spules.

OBS: Det kan også være grundvandet, der står så højt, at det løber ind i tanken. Er det tilfældet, har det ingen effekt at få spulet ledningerne eller drænet.

Ledninger/dræn, septiktank

Ledninger og dræn i forbindelse med en septiktank bør vedligeholdes regelmæssigt. Den bedste løsning er at få ledningerne spulet af et slamsugerfirma.

Kloakken lugter?

Hvis det lugter af kloak inde i huset, kan der være fejl på kloakken. Undersøg først, om der er vand i alle vandlåse i gulvafløb, håndvask, køkkenvask og toilet. Fyld eventuelt efter. Hjælper det ikke, skal vandlåsene måske renses. Hvis det stadig lugter, kan det skyldes defekter i dit kloaksystem. Kontakt en autoriseret kloakmester.