FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Døgnvagt Fyn: 70 22 16 20Fredericia: 22 70 87 00Randers: 86 44 88 66
Se flere lokationer

Hvorfor har vi en tømningsordning?

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen skal ”kommunalbestyrelsen” sikre, at der foretages en regelmæssig tømning af bundfældningstanke i ikke-kloakerede områder.

Formålet med ordningen er at forbedre vandmiljøet til gavn for alle borgere – med:

  • Rent drikkevand
  • Flere fisk i vandløbene
  • Rene søer
  • Rent badevand

Regelmæssig tømning af bundfældningstanke er nødvendig for at sikre, at tankene fungerer miljømæssigt optimalt. Gør de ikke det, er det skadeligt for vandmiljøet, da der er risiko for øget udledning eller nedsivning af næringssalte og bakterier. Det er samtidig vigtigt, at slammet fra tankene ender i kommunens renseanlæg eller slambehandlingsanlæg, hvor behandlingen foregår miljømæssigt korrekt.

Tanken er indbygget i afløbssystemet

Mange borgere tror, at bundfældningstanke aldrig skal tømmes. Det er en misforståelse. Tanken er indbygget i afløbssystemet for at rense spildevandet for stoffer, der enten kan synke til bunds eller flyde. For at dette system kan fungere, skal tanken til en almindelig husstand kunne rumme mindst 2 m3. Spildevandet vil dermed være ca. 2-4 døgn om at passere, så synke- og flydestoffer kan nå at blive adskilt, før spildevandet løber videre. Lette stoffer stiger til tops i tanken og danner flydeslam. Det ligger som en kage på overfladen. Tunge stoffer synker ned som bundslam.

Hvordan fungerer en bundfældningstank?

Bundfældningstank er en fælles betegnelse for septiktank, hustank og trixtank. Tankens formål er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand som udledes.

En bundfældningstank er indbygget i et afløbssystem for at fjerne de stoffer fra husspildevandet, som enten kan synke til bunds eller flyde. Hvis dette system skal fungere efter hensigten, anbefales det, at tanken til en almindelig husstand (max. 5 personer) kan rumme 2.000 liter spildevand. Det skal samtidig være mindst et døgn om at passere gennem tanken, så synke- og flydestofferne kan nå at blive tilbageholdt, inden spildevandet forlader tanken.

Læs mere om tømningsordningen?