FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Døgnvagt Fyn: 70 22 16 20Fredericia: 22 70 87 00Randers: 86 44 88 66
Se flere lokationer

Adgangsforhold

Entreprenøren har adgang til alle ejendomme, der er tilmeldt den kommunale tømningsordning via ejendommes normale indkørsel.

Som ejer har du ansvar for, at entreprenøren kan køre frem til ejendommen. Adgangsvejen skal derfor være kørefast i tømningsperioden og beskåret for beplantning i 3,6 meters bredde og 4 meters højde. Fra adgangsvej til bundfældningstank må der max. være 50 meter.

Adgangsforholdene skal være indrettet, så der er mulighed for at vende en lastbil ved ejendommen. Husnummer skal være synligt fra vejen.

I den periode, hvor vi kommer for at tømme din tank, skal du sørge for, at:

  • Der er fri og uhindret adgang til tank
  • Dækslet er frit og synligt

Såfremt tanken ikke umiddelbart er let at finde, beder vi dig afmærke tankens beliggenhed.

Hegn, buske og anden beplantning skal fjernes eller beskæres, så dækslet ikke er skjult eller hindrer adgangen til tanken. Vi anbefaler, at dækslet er i eller over terrænhøjde. Dækslet skal være aftageligt, dvs. at entreprenøren med almindeligt håndværktøj kan vippe dækslet af og på plads igen – dækslet må ikke være skruet eller boltet fast. Er dit dæksel under terræn, placeret i sten eller lignende, skal det frilægges i en radius af 30 cm rundt om dækslet og 5 cm under dækslets nedre kant.

Det ene billede til højre viser et dæksel, der ikke er gravet tilstrækkeligt frit

Det andet viser et dæksel, der er korrekt og tilstrækkeligt gravet frit.