FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Døgnvagt Fyn: 70 22 16 20Fredericia: 22 70 87 00Randers: 86 44 88 66
Se flere lokationer

Miljøpolitik

Ved at følge principperne i ISO 14001:2004 har FKSSlamson A/S forpligtet sig til at føre en grøn linje, hvilket betyder, at vi såfremt det er muligt altid bruger miljøvenlige produkter/materialer i vores virksomhed.

Med udgangspunkt i ovenstående miljøpolitik har FKSSlamson A/S nedenstående målsætninger

Vi vil:

 • Kortlægge og håndtere miljøpåvirkninger optimalt og derved minimere ressource anvendelser
 • Beskytte det omgivne miljø mod evt. skadelige virkninger fra vore aktiviteter
 • Fokusere på forbruget af diesel, el, vand, varme osv., samt mængden af affald for til stadighed at reducere disse
 • Revidere vore miljømål én gang årligt
 • Vedligeholde vort miljøsystem så det til enhver tid modsvarer de krav de stilles i vor branche
 • Sikre at vore medarbejdere og samarbejdspartnere er informeret om vore miljøkrav/-præstationer
 • Forpligte os til at overholde de til enhver tid gældende love og regler på miljøområdet
 • Kontinuerligt styrke miljøbevidstheden blandt medarbejderne gennem information – både gennem D4 og på informationstavler

Arbejdsmiljøpolitik

Ved at følge principperne i OHSAS 18001:2008 har FKSSlamson A/S forpligtet sig til at føre en aktiv arbejdsmiljøpolitik, hvilket betyder, at vi altid vil forholde os til arbejdsmiljølovgivningen.

Med udgangspunkt i ovenstående arbejdsmiljøpolitik har FKSSlamson A/S nedenstående målsætninger

Vi vil:

 • Kortlægge og håndtere vores sygefravær og derved at forsøge, at minimere fraværet
 • Behandle alle henvendelser vedrørende arbejdsmiljø positivt
 • Vi vil lave løbende forbedringer på arbejdsmiljøet, således vi til stadighed har fokus på arbejdsmiljøproblemer som støj, bevægeapparat, indeklimabelastninger og ulykkesrisici.
 • Forpligte os til at forebygge ulykker og nærved ulykker – ved at kortlægge og håndtere opstående hændelser
 • Revidere vore arbejdsmiljømål én gang årligt
 • Vedligeholde vort arbejdsmiljøledelsessystem så det til enhver tid modsvarer de krav der stilles i vor branche
 • Sikre at vore medarbejdere og samarbejdspartnere er informeret om vore arbejdsmiljøkrav/-præstationer
 • Forpligte os til at overholde de til enhver tid gældende love og regler på arbejdsmiljøområdet
 • Øge vores muligheder for at kunne tiltrække – og fastholde – de mest velkvalificerede medarbejdere
 • Tilstræbe høj medarbejdertilfredshed