FKSSlamson A/S løb igen af med sejren i duel om tv-inspektion i hovedstadsområdet

10 jan 2017

FKSSlamson A/S genvinder rammeaftaler med HOFOR, der nu er blevet udvidet til også at omfatte omegnskommunerne, hvilket betyder, at aftalen er markant større end den tidligere.

Tildelingen af opgaverne er ikke baseret på laveste pris, men på det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Prisen på udbuddet vægtede kun 40 procent. Vi ser oftere og oftere, at ledningsejerne går væk fra udelukkende at se på prisen, og stiller større krav til udstyr, organisation, service og kvalitet. Aftalen har en værdi af knap 11 mio. kroner og løber over to år med en option på forlængelse.

Aftalerne med HOFOR og Københavns Kommune(indre by) omfatter spuling og tv-inspektion af brønde og ledninger samt en aftale om spuling, tv-inspektion og brøndrapporter i Københavns omegnskommuner af HOFOR og Biofos.