FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Døgnvagt Fyn: 70 22 16 20Fredericia: 22 70 87 00Randers: 86 44 88 66
Se flere lokationer

Fokus på stikledninger

Målrettet og moderne stikudvælgelse giver:
Større overblik, effektiv planlægning, lavere omkostninger

”Hvilke stik skal vælges ud til vedligeholdelse og renovering?”
”Hvordan sker udvælgelsen rent teknisk?”
”Hvordan skal stikkene prioriteres og kategoriseres?”
”Hvor meget kan omkostningerne reduceres ved en effektiv prioritering?”

FKSSlamson har redskaberne til en effektiv udvælgelse og prioritering af stik til renovering. Det handler først og fremmest om overblik – og om at bringe omkostninger ned. Overblik sikrer nemlig fokus på renovering frem for dyre opgravninger. På denne side kan du læse meget mere om konceptet – og om den løsning fra FKSSlamson, der siden 2004 har gjort det muligt for Københavns Energi’s Afløbsafdeling at inspicere, prioritere og reparere tusindvis af stik i hovedstadens gamle bydel.

Sparede arbejdsgange er sparede midler

Stikudvælgelse til renovering bliver en unødvendig stor omkostning, hvis udvælgelsen ikke er målrettet og helt igennem organiseret. FKSSlamson giver mulighed for at nedbringe denne omkostning betydeligt med:

  • Få og effektive arbejdsprocesser
  • Klare retningslinier
  • Moderne teknik
  • Præcis afrapportering

Resultatet er en enestående mulighed for at planlægge: Hvilke stik der skal renoveres/udskiftes – og hvornår? Hvilke opgaver er akutte – og hvilke kan vente?

Vores mangeårige erfaringer med spul/TV-inspektion og den optimale teknik, som vores operatører har til rådighed, giver os ikke bare mulighed for at svare på disse og en række andre spørgsmål.
Vi kan også spare vores kunder for mindst én arbejdsgang, når vi – ud fra klare retningslinier og aftaler – løbende foretager en udvælgelse af stik allerede mens vi foretager TV-inspektionen.

Kortlagt og budgetlagt

Stik for stik, gade for gade kortlægger vi for kunden de enkelte opgaver, når vi foretager spul og TV-inspektion af kloakledninger.

For hver gade afleveres i forbindelse med TV-inspektion af hoved- og stikledninger et analyseskema. I skemaet noteres alle de relevante oplysninger, der kan være nyttige, uanset hvornår det enkelte stik skal repareres. Af analyseskemaet fremgår hvilke stik der er uproblematiske, kræver her og nu-løsning eller kan udskydes 5-7 år. Samtidig bliver det hele kortlagt og tegnet ind på en digital tegning. Selv hvis renoveringen udskydes, vil skemaet kunne bruges på et senere tidspunkt – uanset om det er FKSSlamson eller andre entreprenører, der skal forestå renoveringen.

Hele dette overblik giver samtidig mulighed for en ret præcis budgetlægning – med et bud på, hvad renovering og vedligeholdelse koster.

LER

Data vedrørende stikledningernes placering kan leveres til Ledningsejerregisteret (LER)

Stik der ikke er i brug

Problemer med stikledninger, der ikke længere er i brug, hvis de f.eks. er afproppet eller står åben ud til jord, skal ikke undervurderes. Stikkene benyttes nemlig ofte af rotter som yngleplads. Ved at afproppe alle disse stik afskæres rotterne fra nogle af deres bosteder.

Løsninger fra alsidig totalleverandør

Som totalleverandør har FKSSlamson ikke kun mulighed for at tilbyde spul, TV-inspektion og en række andre enkeltstående funktioner, når det gælder inspektion af stik, ledninger osv. Vi kan også samle funktionerne i totalløsninger, der er tilpasset den enkelte kunde og opgave. Det gør os til en alsidig leverandør, der for eksempel kan tilbyde vores kunder at kombinere spul og TV-inspektion med egentlig reparation. Det klarer et hold af operatører og teknikere, der har stor erfaring på området.

Hul igennem i Hovedstaden

– Københavnsk succes med stikudvælgelse

Københavns Energi’s Afløbsafdeling har både haft ambitioner og succes med et projekt omkring undersøgelse
og renovering af stikledninger i København.

Over 10.000 stik er blevet undersøgt med TV-inspektion. Næsten 5.000 af dem er i trafikvejene. Og resultaterne
var både overraskende og ekstremt nyttige i en målrettet renovering af stikledninger i København.

Resultaterne var helt tydelige – og ikke mindst brugbare i en minutiøs og dermed mere økonomisk planlægning af renoveringen:

  • 10% af stikkene var ikke længere i brug
  • Over 25% af alle stik skulle renoveres
  • Hele 60% af stik til vejbrønde burde renoveres

Mere om det københavnske projekt

Baggrund: Selvom Københavns Energi gennem en årrække havde renoveret en del af ledningssystemet, for over 500 millioner kroner, var der stadig overraskende store problemer med bl.a. sætninger i veje, antallet af rotteanmeldelser og fortsat høje driftsudgifter til akutte reparationer på ledningssystemet.

En del af løsningen var en grundig og omfattende undersøgelse af stikledningernes tilstand og betydning for kloaksystemet.
Undersøgelsen, der havde fokus på et opland i den indre by, bestod af:

  • Komplet TV-inspektion
  • Registrering af samtlige stikledninger i det valgte opland
  • Afprøvning af et nyt system til stikudvælgelse, hvor stikledningernes placering og forløb blev registreret på digitalkort samtidig med, at ledningen blev TV-inspiceret. Stikkene blev endvidere i samme arbejdsgang kategoriseret og eventuelt udvalgt til renovering.

Download produktblad om stikinspektion Fokus paa stikledninger – OK 2012