FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Døgnvagt Fyn: 70 22 16 20Fredericia: 22 70 87 00Randers: 86 44 88 66
Se flere lokationer

Faldmåling og dim.bestemmelse

Med en investering i præcist kameraudstyr og nyudviklet software, tilbyder FKSSlamson A/S faldmåling af kloakledninger samt dimensionsbestemmelse.

I TV-udstyret er der indbygget et inklinometer, der giver en meget nøjagtig måling af ledningernes fald. Der er tilmed indbygget optisk udstyr, der kan bestemme den indvendige dimension på ledningen.

Faldmåling

Faldmåling udføres for at registrere lunker eller eventuelt bagfald på nye eller eksisterende ledningsstrækninger, da begge dele uden fald eller med bagfald kan føre til driftsproblemer i ledningssystemet. Eksempelvis skyldes forstoppelser ofte, at der er aflejret materiale i en lunke i kloakledningen.

DS475 Etablering ledningsnet i jord

I DS475 er det angivet, hvilke afvigelser fra projekterede bundkoter og fald man kan acceptere i nyanlæg.

Inklinometeret

Før faldmålingen udføres bliver der foretaget en meget nøjagtig kalibrering af udstyret. Faldmålingen gennemføres efter endt TV-inspektion, ved at kameraet langsomt trækkes tilbage igennem ledningen. Hermed sikres den største nøjagtighed, da kameraet på denne måde kører med en jævn hastighed. Faldet bliver målt og beregnet for hver tiende centimeter. Det er desuden vigtigt, at ledningerne er spulet og efterfyldt med vand forud for faldmålingen for at få det mest præcise resultat.

Resultatet afleveres i en rapport med grafik, der viser ledningens fald.

Dimensionsbestemmelse

Med det optiske udstyr har vi mulighed for at bestemme ledningens indvendige dimension. Det betyder, at TV-operatøren ikke nødvendigvis skal ned i brøndene. Samtidig kan vi under TV-inspektionen bestemme dimensionsændringer

på ledningen. Desuden overføres data til brøndrapporten fra TV-rapporten, således at dimensionerne i brøndrapporten bliver mere præcise. Bestemmelsen kan udføres i både hoved- og stikledninger.

Dimensionsmåleren

Dimensionsbestemmelsen foretages i TV-bilen, hvor TV-operatøren ved hjælp af optisk udstyr kan bestemme dimensionen direkte på skærmen. Dette gøres i start- og slutbrønd og efter konstatering af dimensionsskift på ledningen. Data overføres til TV-rapporten.

Download produktblad om faldmåling og dimensionsbestemmelse Faldmaaling og dimensionsbestemmelse – OK