FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Døgnvagt Fyn: 70 22 16 20Fredericia: 22 70 87 00Randers: 86 44 88 66
Se flere lokationer

Drift og vedligeholdelse

Hvorfor Drift og Vedligeholdelse?

Overblik og mange fordele

Det er dyrt og omkostningstungt at reparere bygninger og kloaker, der er gået i forfald.

Drift og Vedligeholdelse handler om at undgå de dyre reparationer – ved at få overblik og en mulighed for at forebygge.

I samarbejde med kunden etablerer FKSSlamson dette overblik, der fungerer som grundlag for en målrettet og effektiv plan for drift og vedligeholdelse af kloakledninger.

En drift- og vedligeholdelsesplan giver et fysisk og økonomisk overblik, der er med til at fremtidssikre kundens kapital.

Hvordan drift og vedligeholdelse

Fra overblik til plan

Første skridt er en forundersøgelse, hvor vi fokuserer på:

  • Registrering af afl øbsforhold
  • Rengøring af kloaksystemet, herunder brønde, vejriste m.m.
  • Revidering af kloakplaner på digital kort
  • Udarbejdelse af en drift- og vedligeholdelsesplan

Fra plan til overblik

Ud fra resultaterne af forundersøgelsen, lægger vi sammen med kunden en mere konkret plan for, hvordan opgaverne skal gribes an. Det gælder for eksempel:

  • Afhjælpning af driftsstop, vandskader og rotteangreb
  • Regelmæssigt tilsyn

Sammen med den aftalte prioritering af opgaverne får kunden et overblik over opgavernes omfang både økonomisk og rent praktisk.

Fra plan til overblik

Forebyggelse

FKSSlamson holder opsyn med kloaksystemet ved at rengøre og TV-inspicere. På den måde sikres en optimal driftstilstand.

Afhjælpning

Ud fra drift- og vedligeholdelsesplanen prioriterer vi sammen med kunden rækkefølgen i, hvordan fejl og mangler på kloaksystemet skal udbedres.

Budgetter

FKSSlamson udarbejder et diagram, der viser udgifter til afhjælpning og forebyggelse over en 5-årig periode. Vi giver også gerne et bud på længere perioder, hvis der er behov for det.

Fra overblik til plan

Forundersøgelse

FKSSlamson spuler, rengører og TV-inspicerer et område. Kloakledningerne inspiceres iht. fotomanualen, udgivet af DANVA.

Digital Kort

FKSSlamson tegner ledningsforløb ind på digitale kort. På den måde synliggøres sammenhængen i kloaksystemet.

Drifts- og vedligeholdelsesplan

FKSSlamson udarbejder en plan for, hvordan kunden ved hjælp af jævnlig drift og vedligeholdelse kan forebygge, at bygninger og kloaker går i forfald.

Download produktblad om Drift og vedligeholdelse her