FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

FKSSlamson A/S er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Døgnvagt Fyn: 70 22 16 20Fredericia: 22 70 87 00Randers: 86 44 88 66
Se flere lokationer

Tømningsordning

Erfaring, ekspertise og nyeste teknologi

Hos FKSSlamson er hensynet til miljøet øverst på dagsordenen, uanset hvilke opgaver vi udfører for vores kunder.

Det er vores såkaldte KSA-anlæg et godt eksempel på. KSA står for Kombineret Slamsuger og Afvandingsanlæg. Med dem kan vi både behandle og håndtere slam på en effektiv og miljøvenlig måde, når vi tømmer hustanke. Håndteringen sker altid efter de gældende miljøregler.

Effektiv procedure

KSA’erne er mobile afvandingssystemer, hvor slam og vand skilles ad. Det afvandede slam (ca. 20-25% tørstof) transporterer vi til opbevaring i godkendt plansilo. Herefter bliver slammet kalkstabiliseret og luftet, så det efterfølgende kan spredes på landbrugsjord, leveres til kompostering hos en godkendt behandler eller leveres på renseanlæg.

Dokumentation

FKSSlamson sørger for, at al nødvendig dokumentation er på plads. Både i forhold til landmand, kommune og Plantedirektoratet, der er myndighed på området. Der udtages samtidig løbende analyser af slammet i henhold til de gældende regler.

Vi har i vores vogne indbygget computere og printere, hvor vi kan indlægge f.eks. Envitrix, der registrerer bilens aktiviteter. Dermed har kunder, chauffører og firmaets administration mulighed for at få en aktuel status på opgaven. Det handler om overblik og muligheden for at planlægge.

Stor ekspertise

FKSSlamson har oparbejdet stor ekspertise med tømning af tanke – og opgaverne udføres af erfarne medarbejdere med adgang til den nyeste teknologi. Vi tømmer årligt tusindvis af tanke, hvor vi hurtigt kan reagere på henvendelser fra borgerne eller udføre opgaverne løbende ud fra aftalte tømningslister, som vi hele tiden opdaterer.

Download produktblad om tømningsordningen her